[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Кобзар  
Форум » Діяльність органу місцевого самоврядування » Порушення закону посадовими особами Новоградківської с/ради » Справа № 509/1100/13-а 04 квітня 2013 року (Постанова суду)
Справа № 509/1100/13-а 04 квітня 2013 року
КобзарДата: Пн, 09.09.2013, 08:25 | Повідомлення 1
Група: Администраторы
Повідомлень: 34
Статус: Offline
Справа № 509/1100/13-а
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2013 року суддя Овідіопольського районного суду
Одеської області Гандзій Д.М. розглянувши в порядку скороченого провадження
адміністративний позов ОСОБА_1 до Новоградківської сільської ради Овідіопольського
району Одеської області про визнання протиправними дій та зобов'язанні вчинити
певні дії, -
В С Т А Н О В И В :
19 березня
2013 року, позивач звернувся до суду з названим позовом, в якому просив суд
визнати протиправними дії відповідача по розгляду його інформаційних запитів
від 15.01.2013 р., 16.01.2013 р. та від 22.01.2013 р. щодо ненадання йому для
ознайомлення та зняття копій протоколів пленарних засідань 1,2,3,4,5,16,18
сесій 6-го скликання Новоградківської с/р, зобов'язати відповідача надати йому
інформацію згідно вказаних запитів та принести йому вибачення у зв'язку з
нанесенням моральної шкоди, стягнувши з відповідача судовий збір, посилаючись
на порушення відповідачемЗаконівУкраїни «Про доступ до публічної інформації», «;Проінформацію»та «;Промісцеве самоврядування в Україні», а саме ненадання вказаної вищеінформації на його запити.
Представник
відповідача у встановлений ухвалою суду від 07.02.2013 р. десятиденний строк,
надав до суду свої заперечення у відповідності до нормст.183-2 КАСУ, в яких просив суд залишити без розгляду позов, посилаючись нате, що після вказаних вище звернень позивача з запитами на інформацію,
відповідачем було усно запропоновано позивачу ознайомитись з запитуваною
інформацію, що було зафіксовано у журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг
громадян, однак позивач не скористався вказаною пропозицію сільради.
Вважаю, що
позов слід частково задовольнити з наступних підстав.
Згідно з
положеннямиКонституціїУкраїнинайвищою соціальною цінністюв Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним
обов'язком держави (стаття 3), права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними (стаття 21), їх зміст і обсяг при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не може бути звужений (стаття 22).
Відповідно до
ч. 2ст.19 Конституції Україниорганидержавної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.
Статтею5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»передбачено - доступ до інформаціїзабезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Згідно ізст.70 КАСУ, належними є докази, які містять інформацію щодо предметадоказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета
доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу
для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Докази, одержані з порушенням
закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги. Обставини, які за
законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть
підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо
таких обставин не виникає спору.
Приписамист.71 КАСУпередбачено, що кожнасторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтується її вимоги та
заперечення, крім випадків, встановленихстаттею72 цього Кодексу.
Частиною 1 п.
б)статті38 Закону України «Про місцеве самоврядування»передбачено, що до делегованих повноваженьвиконавчих органів сільських, селищних, міських рад відноситься забезпечення
вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.
Згідно із ч.
3 п. 19) вказаногоЗакону,сільський, селищний, міський голова забезпечує на відповідній території
додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об`єднань.
Статтею 32ЗаконуУкраїни «Про інформацію»передбачено- органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи,
зобов'язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, усно,
по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб.
У
відповідності зі ст. 33ЗаконуУкраїни «Про інформацію», термін вивчення запиту на предмет можливості йогозадоволення, не повинен перевищувати десяти календарних днів. Протягом
вказаного терміну, державна установа письмово доводить до відома запитувача, що
його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для
ознайомлення. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не
передбачено законом. Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо запиту
про надання письмової інформації.
У
відповідності до ч. 2 ст. 22 вказаного вище Закону - відповідь розпорядника
інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із
загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається
неправомірною відмовою в наданні інформації.
Відповідно дост.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: запит на інформацію - це прохання особидо розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом
на формацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні,
без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути
індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи
іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір
запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію
має містити : ім.`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є, загальний опис
інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено
запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату за умови подання запиту в
письмовій формі.
Статтями21,22вказаногоЗаконупередбачено - інформація на запит надаєтьсябезкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення
копії документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний
відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розпорядник
інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках :
розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит, інформація, що запитується, належить до категорії інформації з
обмеженим доступом відповідно до ч. 2ст.6 цього Закону, особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбаченіст.21 цього Законуфактичні витрати,пов'язані з копіюванням або друком, не дотримано вимог до запиту на інформацію,
передбачених ч. 5ст.19 цього Закону.
Таким чином -
Закон наділяє запитувача широкими правами щодо форми запиту і обсягу
інформації, яку він може отримати.
Статтею114 Конституції Українипередбачено,що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,
приймають рішення, які є обов`язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідностіКонституціїчи законом України зупиняється увстановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Відповідно до
п. 18 ч. 3, ч. 4 ст. 41 Закону України «По місцеве самоврядування в Україні» -
сільський, селищний, міський голова забезпечує на відповідній території
додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за
здійснення наданих йому Законом повноважень.
З матеріалів
справи вбачається, що позивач звертався до відповідача з письмовими зверненнями
про надання для ознайомлення та зняття копій протоколів пленарних засідань
1,2,3,4,5,16,18 сесій 6-го скликання Новоградківської с/р, що підтверджується
письмовими зверненнями від 15.01.2013 р. № Г-1 та № Г-2, від 16.01.2013 р. №
Г-6 та № Г-7, від 22.01.2013 р. № Г-8, які були отримані відповідачами, що
підтверджується відповідними відмітками відповідача та запереченнями на позов
(а.с. 5-9).
22.01.2013
р., після останнього звернення позивача, останнім, був отриманий лист № 7,
підписаний сільським головою, в якому йшлося про отримання сільрадою запитів
позивача щодо надання письмової інформації з посиланням на великий обсяг роботи
по вказаних зверненнях і готуванням, вказаних позивачем у запитах документів
(а.с. 10).
Однак, як
було встановлено і підтверджується матеріалами справи, жодної відповіді на
інформаційні запити позивача - ні позитивної, ні негативної від відповідача на
вказані запити, позивачем отримано не було.
У своїх
запереченнях на позов, представник відповідача посилається на те, що після
отриманням сільрадою зазначених вище інформаційних запитів позивача,
останньому, було запропоновано ознайомитись з підготовленою сільрадою для нього
інформацією, на що нібито погодився заявник, але в подальшому, так і не
з`явився до сільради для отримання запитуваної ним інформації. При чому, представник
відповідача, як на підставу своїх заперечень, посилається на журнал реєстрації
пропозицій, заяв і скарг громадян (а.с. 17-19).
Однак,
вказані копії журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян - не
приймаються до уваги, як безпідставні і необґрунтовані, такі що не містять в
собі предмету доказування, адже, зважаючи на приписи ст.ст.70,71КАСУ, вказаний журнал не є належним та допустимим доказом по справі,враховуючи, в ньому відсутні підписи та жодні докази ознайомлення позивача з
пропозицію відповідача щодо ознайомлення з запитуваною інформацію, і що само по
собі - не є наданням інформації, яка запитувалася позивачем.
Вважаю, що в
журналі, копії якого були надані суду представником відповідача - маються
відписки відповідача, а не відповідь по суті інформаційних запитів позивача, на
які йде посилання в нормахЗаконуУкраїни «Про доступ до публічної інформації»і що є прямим порушення вимог вказаногоЗаконуі відповідно порушення права позивача наотримання запитуваної інформації.
Таким чином,
відповідач мав підготувати для позивача необхідну запитувану інформацію, після
чого, за умови оплати позивачем фактичних витрат на копіювання та друк - відповідно
до норм ч. 2ст.21 Закону України «про доступ до публічної інформації», повинен був надатийому всю запитувану інформацію.
Однак,
замість вчинення перелічених дій, відповідач надав позивачу необґрунтовану
письмову відповідь, яка не може вважатись правомірною.
За таких
обставин, вважаю, що в даному випадку, має місце порушення з боку відповідачів
права на інформацію позивача, яке передбачене та гарантується вищевказаними
нормами Законів, у зв'язку з чим, позов підлягає частковому задоволенню в
частині визнання протиправними дій відповідача по розгляду інформаційних
запитів позивача щодо надання йому для ознайомлення та зняття копій протоколів
пленарних засідань 1,2,3,4,5,16,18 сесій 6-го скликання Новоградківської с/р та
зобов'язання відповідача надати позивачу інформацію згідно вказаних запитів.
В задоволенні
позову в частині зобов'язання відповідача принести вибачення у зв'язку з
нанесенням позивачу моральної шкоди - слід відмовити, враховуючи, що вказані
вимоги є безпідставними та необґрунтованими та такими, що суперечать нормам Закону
та вимогам ст.ст.70,71КАСУ, а також, у зв'язку з тим, що позивачем не надано суду жодних належнихта допустимих доказів нанесеної йому будь-якої моральної шкоди.
На підставіст.94 КАСУ, з бюджету Новоградківської с/р на користь позивача підлягаютьстягненню судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 35 грн.
Керуючись ст. ст. 70,71,94,128,158,159,160-163КАС України, ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування», ст.ст.19,114Конституції України,ЗаконуУкраїни «Про інформацію»,ЗакономУкраїни «Про доступ до публічної інформації»,ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», суд, -
ПОСТАНОВИВ :
1. Позов ОСОБА_1 до Новоградківської сільської ради
Овідіопольського району Одеської області про визнання протиправними дій та
зобов'язанні вчинити певні дії - задовольнити частково ;
2. Визнати протиправними дії Новоградківської сільської
ради Овідіопольського району Одеської області по розгляду запитів на інформацію
ОСОБА_1 від 15.01.2013 р. № Г-1 та № Г-2, від 16.01.2013 р. № Г-6 та № Г-7, від
22.01.2013 р. № Г-8 щодо надання йому для ознайомлення та зняття копій
протоколів пленарних засідань 1,2,3,4,5,16,18 сесій 6-го скликання
Новоградківської с/р Овідіопольського району Одеської області і зобов'язати
Новоградківську сільську раду Овідіопольського району Одеської області, як розпорядника
інформації - надати ОСОБА_1 копії протоколів пленарних засідань 1,2,3,4,5,16,18
сесій 6-го скликання Новоградківської с/р Овідіопольського району Одеської
області, за умови оплати ОСОБА_1 фактичних витрат на копіювання та друк
вказаних документів, відповідно до ч. 2ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3. Стягнути з бюджету Новоградківскьої сільської ради
Овідіопольського району Одеської області на користь ОСОБА_1 суму судового збору
35 грн. ;
4. В задоволенні решти позову - відмовити.
Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного
адміністративного суду, через Овідіопольський райсуд Одеської області, шляхом
подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня отримання копії постанови та
наступної подачі її копії до апеляційної інстанції.
Суддя Гандзій Д.М.
 
Форум » Діяльність органу місцевого самоврядування » Порушення закону посадовими особами Новоградківської с/ради » Справа № 509/1100/13-а 04 квітня 2013 року (Постанова суду)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 21
Форма входу
Корисні посилання